Rabu, 04 Mei 2011

10.Babagean Cai

10.Babagean Cai


(فصل ) الماء قليل وكثير : القليل مادون القلتين ، والكثير قلتان فأكثر.
Walmaau Qoliilun Wa Katsiirun . Al-Qoliilu Maa Duunal Qullataini . Walkatsiiru Qullataani Fa Aktsaru
Ari ieu hiji pasal
Ari cai eta aya cai anu sakeudik sareung aya cai anu seueur, ari cai anu ( dianggap ) sakeudik ( ku hukum Islam ) nyaeta cai anu kirang ti 2 qullah sareung ari cai anu seueur eta aya 2 qullah atanapi langkung seueur ti 2 qullah
( panjeulasanna ) :
Ukuran 2 qullah numutkeun orang bagdad ( irak ) eta 500 kati Bagdad, numutkeun ukuran tempat eta sasiku saparapat pasagi atanapi kirang langkung 6x6x6 dm3 =216 dm3 = 216 letter ( satoreun anu 250 letter langkung sae ).
القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير .
Al-Qoliilu Yatanajjasu Biwuquu’innajaasati Fiihi Wain Lam Yataghoyyar .
ari cai anu sakeudik eta hukumna jadi mutanajis ( jadi najis ) kusabab katibaan najis dina eta cai sanajan hanteu barobah,
( panjeulasanna ) :
Contona saperti cai anu kurang ti 216 leter , heg di angge adus junub mangka teu sah adus junubna sabab eta cai jadi najis ( mutanajis ) sabab ka keucretan / balik deuina cai kana eta tempat cai. Sedengkeun upami cai anu langkung ti 216 leter sok sanajan ka keucretan / balik deuina cai kana eta tempat cai mangka tetep sah adusna sok sanajan adusna sabari ngojay atanapi teuleum.
والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه.
Walkatsiiru Laa Yatanajjasu Illaa Idzaa Taghoyyaro Tho’muhu , Aw Lawnuhu , Aw Riihuhu .
sareung ari cai anu seueur eta hanteu jadi mutanajis ( hanteu jadi najis ) kajaba dimana-mana barobah rasana eta cai atanapi rupana eta cai atanapi ambeuna eta cai

Tidak ada komentar:

Posting Komentar