Rabu, 04 Mei 2011

16.Sabab-sabab Dimeunangkeun Tayamum


(فصل) أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء ، والمرض ، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم .
Asbaabuttayammumi Tsalaatsatun : Faqdul Maa-i , Walmarodhu , Wal Ihtiyaaju Ilaihi Li’athosyi Hayawaanin Muhtaromin .

Ari ieu hiji pasal
Ari pirang-pirang sabab anu ngameunangkeun kana tayamum eta aya 3 :
1.teu aya cai
2.geuring
3.butuh kana eta cai karana dahagana sato anu di mulyakeun

غير المحترم ستة : تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير .
Waghoyrul Muhtaromi Sittatun : Taarikush-Sholaati , Wazzaanil Muhshonu , Walmurtaddu , Walkaafirul Harbiyyu , Walkalbul ‘Aquuru , Walkhinziiru .
Ari anu hanteu dimulyakeun eta aya 6 :
1.anu ninggalkeun sholat
2.anu zina muhshon
3.murtad
4.kafir bangsa musuh
5.anjing anu galak
6.bagong

Tidak ada komentar:

Posting Komentar