Rabu, 04 Mei 2011

67. HUKUM BUKA PUASA DINA WAKTU BEURANG DI BULAN ROMADHON

(فصل) الإفطار في رمضان أربعة انواع: واجب كما في الحائض والنفساء، وجائز كما في المسافر والمريض ولاولاكما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان تمكنه حتى ضاق الوقت عنه .


Ari ieu hiji fasal : ari buka puasa di bulan romadhon eta aya 4 pirang-pirang bagean ( nyaeta ) :

  1. Wajib ( buka puasa ) : saperti perkara jalma anu kaluar hed jeung nifas ( pikeun awewe )
  2. Mubah ( weunang buka puasa ) buka : saperti perkara jalma anu indit-inditan jauh jeung anu geuring
  3. Teu Wajib jeung teu Weunang ( tegesna hanteu kakeunaan hukum naon-naon ) nyaeta : saperti perkara kaayaan jalma gelo
  4. Haram ( buka puasa ) : saperti jalma anu ngahirkeun kana qodho bulan romadhon seudeungkeun mampuh migawe manehna sahingga heureut waktu tina qodho.

وأقسام الإفطار أربعة : أيضا ما يلزم فية القضاء والفدية وهو اثنان:الأول الإفطار لخوف على غيرة ، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر ، وثانيها مايلزم فية القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى علية ، وثالثهما ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهوشيخ كبير ، ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه .

Jueng ari pirang-pirang bagean buka puasa ( di bulan romadhon ) eta aya 4 pirang-pirang bagean deui ( nyaeta ) :

1. Anu wajib dina eta perkara Qodho jeung Fidyah nyaeta 2 rupi :

Ari ka 1 na : eta buka sabab sieun kana ( kasalameutan jiwa ) jalma lian ( misalna nulungan jalma atawa sato anu bakal titeuleum , ibu anu eukeur dina waktu nyusuan budak orok jeung sajabi ti eta )

Ari ka 2 na : eta buka kalawan ngakhirkeun Qodho padahal mampuh ngodhoan manehna, sahingga datang deui bulan romadhon anu sejen ( maksadna ngodhoan puasa dina waktu anu samistina di pigaw, ujug-ujug di batalkeun ) mangka dina taun hareupna deui, manehna wajib qodho jeung mayar fidyah ( saban teulat teulat sataun saemud ( 6 ons beas ) jeung lamun 2 taun manehna kudu mayar 2 mud ( 12 ons beas ) jeung kitu saterusna.

2. perkara anu wajib dina eta perkara Qodho halna hanteu wajib fidyah : nyaeta seueur saperti jalma anu sakalor / pingsan ( poho niat puasa, ngahaja buka jeung sajabi ti eta )

3. perkara anu wajib dina eta perkara Fidyah halna hanteu wajib qodho nyaeta pikeun kolot anu geus pikun ( lanjut usia )

4. anu teu wajib Fidyah jeungteu wajib Qodho nyaeta pikeun jalma gelo anu hanteu ngahaja kalawan gelona.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar