Rabu, 04 Mei 2011

37.Pirang-pirang waktu Sholat Fardhu


(فصل) أوقات الصلاة خمس: أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الإستواء ، وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلة وزاد قليلا ، وآخره غروب الشمس . وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر ، وآخره طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس .
Awqootushsholaati Khomsun : Awwalu Waqtizhzhuhri Zawaalusysyamsi Wa Aakhiruhu Mashiiru Zhilli Kulli Syaiin Mitslahu Ghoyro Zhillil Istiwaa-i , Wa Awwalu Waqtil ‘Ashri Idzaa Shooro Zhillu Kulli Syaiin Mitslahu Wazaada Qoliilan Wa Aakhiruhu Ghuruubusysyamsi ,Wa Awwalu Waqtil Maghribi Ghuruubusysyamsi Wa Aakhiruhu Ghuruubusysyafaqil Ahmari , Wa Awwalu Waqtil ‘Isyaa-i Ghuruubusysyafaqil Ahmari Wa Aakhiruhu Thuluu’ul Fajrishsoodiqi , Wa Awwalu Waqtishshubhi Thuluu’ul Fajrishshoodiqi Wa Aakhiruhu Thuluu’usysyamsi.
Ari pirang-pirang waktu sholat eta aya 5 :
Ari mimitina waktu zhuhur eta lingsir panon poe ari akhirna waktu zhuhur ayana kalangkang hiji perkara sarua jeung eta perkara saliyan kalangkang waktu tengah-tengah
Ari mimiti waktu Ashar eta dimana-mana aya eta kalangkang saban-saban perkara sarua jeung eta perkara jeung nambahan halna saetik, ari akhirna waktu ashhar eta suruf panon poe
Ari mimitina waktu maghrib eta suruf panon poe, ari akhirna waktu maghrib eta suruf mega beureum
Ari mimitina waktu Isya` eta suruf mega beureum ari akhirna waktu Isya` eta naekna fajar shodiq
Ari mimitina waktu Shubuh eta naekna fajar shodiq ari akhirna waktu shubuh eta naekna panon poe


الأشفاق ثلاثة : أحمر وأصفر وأبيض .الأحمر مغرب ولأصفر والأبيض عشاء . ويندب تأخير صلاه العشاء إلى أن يغيب الشفق الأحمر والأبيض
Al-Asyfaaqu Tsalaatsatun : Ahmaru , Wa Ashfaru , Wa Abyadhu . Al-Ahmaru Maghribun Wal-Ashfaru Wal-Abyadhu ‘Isyaa-un . Wa Yundabu Ta’khiiru Sholaatil ‘Isyaa-i Ilaa An Yaghiibasysyafaqul Ashfaru Wal Abyadhu .
Ari pirang-pirang mega eta aya 3 :
1.mega beureum
2.mega koneng
3.mega bodas
Ari mega beureum eta waktu maghrib, ari mega koneng jeung mega bodas eta waktu isya` jeung disunatkeun ngahirkeun sholat isya` nepi ka suruf mega koneng jeung mega bodas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar