Rabu, 04 Mei 2011

9.Harti Niat


(فصل ) النية : قصد الشيء مقترنا بفعله ، ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه ، والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو .
Wanniyyatu Qoshdu Asy-Syaii Muqtarinan Bifi’lihi . Wa Mahalluhaa Al-Qolbu . Wattalaffuzhu Bihaa Sunnatun . Wa Waqtuhaa ‘Inda Ghosli Awwali Juz’in Minal wajhi . Wattartiibu An Laa Tuqoddima ‘Udhwan ‘Alaa ‘Udhwin
.
Ari ieu hiji pasal
Ari ngaran niat eta neja kana hiji perkara bari dibarengan kalawan migawena ( tegesna ngahaja migawe hiji perkara dibareungan kalawan pagawean ) , ari tempatna niat eta dijero hate , ari ngucapkeunnana kana eta lafazh niat eta hukumna sunnah , ari waktuna niat dina wudhu nyaeta dina nalika ngawasuh bagean mimiti anu diwasuh tina raray , ari ngaran tartib nyaeta yen ulah ngaheulakeun hiji jalma kana hiji anggahota mandeurikeun kana anggahota anu sejen ( kudu ngaheulakeun anu tiheula jeung kudu mandeurikeun anu pandeuri tegesna kudu berurutan ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar