Rabu, 04 Mei 2011

68. PERKARA ANU ASUP KA LEUBEUT LIANG ANGGAHOTA BADAN ANU HANTEU NGABATALKEUN PUASA

(فصل) الذي لا يفطِر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد : مايصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراة وبجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق ، وما وصل إلية وكان غربلة دقيق ، أوذبابا طائرا أو نحوه .

Ari ieu hiji fasal : ari anu hanteu ngabatalkeun ( puasa ) tina perkara anu neupi ( asup ) kana beuteung ( liang badan ) eta 7 pirang-pirang perkara ( nyaeta ):

1,2,3. perkara anu asup ( nepi ) eta perkara kana beuteung sabab poho atawa hanteu nyaho atawa dipaksa

4. kusabab berjalanna ciduh tina perkara anu aya antara huntu-huntuna jeung halna apeus manehna tina ngutahkeunnana karana udzur manehna ( seusah )

5.perkara anu asup ( neupi ) eta perkara kana beuteung jeung aya perkara eta kekebul jalan ( anu ka iseup ku irung atawa asup ka jero baham )

6 jeung 7. perkara anu asup ( neupi ) eta perkara kana beuteung jeung aya eta perkara eta kekebul tipung atawa laleur anu hibeur atawa sabangsana laleur

Tidak ada komentar:

Posting Komentar