Rabu, 04 Mei 2011

30.Tasydid Al-Fatihah


(فصل) تشديدات الفاتحة أربع عشرة : بسم الله فوق اللام ، الرَّحمن فوق الراء ، الرَّحيم فوق الراء ، الحمد لله فوق لام الجلالة ، ربُّ العالمين فوق الباء ، الرَّحمن فوق الراء ،مالك يوم الدِّين فوق الدال ، إيَّاك نعبد فوق الياء ، إيَّاك نستعين فوق الياء ، اهدنا الصِّراط المستقيم فوق الصاد ، صراط الَّذين فوق اللام ، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين فوق الضاد واللام .
Tasydiidaatul Faatihati Arba’a ‘Asyarota : Bismillaahi Fauqollaami , Robbal ‘Aalamiina Fauqol Baa-i , Arrohmaani Fauqorroo-i , Arrohiimi Fauqorroo-i , Maaliki Yaumiddiini Fauqoddaali , Iyyaaka Na’budu Fauqol Yaa-i , Waiyyaaka Nasta’iinu Fauqol Yaa-i , Ihdinashshiroothol Mustaqiima Fauqoshsoodi , Shirootolladziina Fauqollaami , An’amta ‘Alaihim Ghoyril Maghdhuubi ‘Alaihim Waladhdhoolliina Fauqodhdhoodi Wallaami .
Ari ieu hiji pasal
Ari pirang-pirang tasdidna fatihah eta aya 14
1.ari tasydidna bismillah eta luhureun lam
2.ari tasydidna arrohman eta luhureun ro
3.ari arrohim eta luhureun ro
4.ari alhamdulillah eta luhureun lamna lafazh Alloh
5.ari robbil a`lamin eta luhureun ba
6.ari arrohman eta luhureun ro
7.ari arrohim eta luhureun ro
8.ari tasydidna malikiyaumiddin eta luhureun dal
9.ari tasydidna iyyaka na`budu eta luhureun ya
10.ari tasydidna waiyyaka nastain eta luhureun ya
11.ari tasydidna ihdinash-shirotol mustaqim eta diluhur shod
12.ari tasydidna shirotholladzina eta luhur lam
13.14.ari tasydidna lafad an amta alaihim ghoiril magdhubi alaihim waladhollin eta diluhur dhod jeung lam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar