Rabu, 04 Mei 2011

14.Anu membatalkeun Wudhu


(فصل ) نوا قض الوضوء أربعة أشياء : (الأول) الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المنى ، (الثاني ) زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ، ممكن مقعده من الأرض ، (الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل ، (الرابع ) مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع .
Nawaaqidul Wudhuui Arba’atu Asyyaa-a : Al-Awwalu
Al-Khooriju Min Ihdassabilaini Minal Qubuli Wadduuri Riihun Aw Ghoyruhu Illal
Maniyya , Ats-Tsaani Zawaalul ‘Aqli Binaumin Aw Ghoyrihi Illaa Nauma Qoo’idin
Mumakkanin Maq’adahu Minal Ardhi , Ats-Tsaalitsu Iltiqoou Basyarotai Rojulin
Wamroatin Kabiiroini Ajnabiyyaini Min Ghoyri Haailin , Ar-Roobi’u Massu Qubulil
Aadamiyyi Aw Halqoti Duburihi Bibathnil Kaffi Aw Buthuunil Ashoobi’i .

Ari ieu hiji pasal
Ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudhu eta aya 4 pirang-pirang perkara :
1.anu kaluar tina salahsahijina jalan (liang) dua nyatana tina qubul atawa dubur tegesna angin atanapi lianna anging cai mani
2.ilang akal kusabab sare atanapi liyan sare kajaba sarena jalma anu diuk anu netepkeun kana bobokongna tina taneuh ( pangdiukkan )
3.paanteul kulit lalaki jeung kulit awewe anu pada geude duanana tur pada nu sejen duanana bari hanteu aya hahalang
4. nyabak qubul ( dzakar atanapi farji ) anak turunan adam atanapi bubuleud duburna anak turunan adam ku jerona dampal lengeun atanapi ku jerona pirang-pirang ramo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar