Rabu, 04 Mei 2011

3. RUKUN ISLAM

(فصل) أركان الإسلام خمسة : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة , و صوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا .
Ari ieu hiji pasal
Ari pirang-pirang rukun islam eta aya lima perkara :
1.nyaksian saestuna hanteu aya pangeran anu wajib di ibadahan anging Allaoh swt.
2.migawe sholat
3.mikeun zakat
4.puasa di sasih romadhon
5. munggah hajji ka baetulloh lamun kawasa di jalanna
FASHLUN : ARI IEU ETA HIJI FASAL ETA FASAL SAHIJI
Arkaanul Islaami : ari pirang-pirang Rukun Islam
( eta ) Khomsatun : aya 5
Al-Awwalu : ari ka 1 na
( eta ) Syahaadatu : nyakseni
Al Laa Ilaaha : hanteu aya Pangeran anu wajib di ibadahan.
Ilalloohu : anging Gusti Alloh.
Wa Anna Muhammadan : sareung nyakseni kana saestuna Kanjeung Nabi Muhammad
( eta ) Rosuululloohi : utusan Alloh.
Wats-Tsani : sareung ari ka 2 na
( eta ) Iqoomush-Sholaati : ngadeugkeun Sholat.
Wats-Tsalitsu : sareung ari ka 3 na
( eta ) Iitaauz-Zakaati : nyumponan Zakat.
War-Roobi`u : sareung ari ka 4 na
( eta ) Shoumu Romadhoona : Puasa di bulan romadhon.
Wal khoomisu : sareung ari ka 5 na
( eta ) Hijjul Baiti: munggah haji ka Baetulloh ( ka`bah ).
Man : ka jalma anu
Istathoo’a : kawasa.
Ilaihi : kana munggah haji
Sabiilan : di jalanna. .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar