Rabu, 04 Mei 2011

34.Tasydid Tasyahud


(فصل) تشديدات التشهد إحدى وعشرون : خمس في أكمله وستة عشر في أقلة : التحيات على التاء والياء المباركات الصلوات على الصاد ، الطيبات على الطاء والياء ، لله على لام الجلالة ، السلام على السين ، عليك أيها النبي على الياء والنون والياء ، ورحمه الله على لام الجلاله ، وبركاته السلام على السين ، علينا وعلى عباد الله على لام الجلاله ، الصالحين على الصاد، أشهد أن لاإله على لام ألف ،إلا الله على لام ألف ولام الجلاله، وأشهدأن على النون ، محمدا رسول الله على ميم محمدا وعلى الراء وعلى لام الجلاله.
Tasydiidaatuttasyahhudi Ihdaa Wa’isyruuna Khomsun Fii Akmalihi Wasittata ‘Asyaro Fii Aqollihi .Attahiyyaatu ‘Alattaa-i Walyaa-i , almubaarokatushsholawaatu ‘Alashshoodi ,Ath-Thoyyibaatu ‘Alaththoo-i walyaa-i , Lillaahi ‘Alaa Laamil Jalaalati ,Assalaamu ‘Alassiini , ‘Alaika Ayyuhannabiyyu ‘Alalyaa-i Wannuuni Walyaa-i ,
Warohmatullaahi ‘Alaa Laamil Jalaalati , Wabarokaatuhu Assalaamu ‘Alassiini ,
‘Alainaa Wa’alaa ‘Ibaadillaahi ‘Alaa Laamil Jalaalati , Ash-Shoolihiina ‘Alashshoodi ,Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaahu ‘Alaa Lam Alif Walaamil Jalaalati , Wa Asyhadu
Anna ‘Alannuuni , Muhammadarrosuulullaahi ‘Alaa Mimi Muhammadin Wa ‘Alarroo-i Wa ‘Alaa Laamil Jalaalati .

Ari pirang-pirang tasydidna tahiyyat eta aya 21 :ari anu 5 eta dina sampurnana ,ari anu 16 eta dina sakeudik-sakeudikna
1.2. ari tasydidna lafazh At-Tahiyyaatu eta luhureun ta jeung iya
3. ari tasydidna lafazh Al-mubaarokaatush-Sholawaatu eta luhureun shod
4.5. ari tasydidna lafazh Ath-Thoyyibaatu eta luhureun tho jeung iya
6. ari tasydidna lafazh Lillahi eta luhureun lam lafazh Alloh
7. ari tasydidna lafazh As-Salaamu eta luhureun sin
8. 9.10.ari tasydidna lafazh A`laika Ayyuhaan-Nabiyyu eta luhureun iya, nun jeung iya
11. ari tasydidna lafazh Warohmatullohi eta luhureun lam lafazh Alloh
12. ari tasydidna lafazh Wabarokaatuhus-Salaamu eta luhureun sin
13. ari tasydidna lafazh A`laiinaa wa`a`laa i`baadillah eta luhureun lam lafazh Alloh
14. ari tasydidna lafazh Ash-Shoolihiina eta luhureun shod
15. ari tasydidna lafazh Asyhadu alla ilaha eta luhureun lam alif
16.17. ari tasydidna lafazh Illallohu eta luhureun lam alif jeung lam lafazh Alloh
18. ari tasydidna lafazh Wa asyhadu anna eta luhureun nun
19.20.21. ari tasydidna lafazh Muhammadarrosuulullohi eta luhureun emim lafazh Muhammad jeung luhureun ro lafazh rosul jeung luhureun lam lafazh Alloh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar