Rabu, 04 Mei 2011

6.Ciri-ciri Baleg ( dewasa )

(فصل ) علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنه في الذكروالأنثى ، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأنثى لتسع سنين .
‘Alaamaatul Buluughi Tsalaatsun : Tamaamu Khomsa ‘Asyaro Sanatan Fidzdzakari Wal Untsaa , Wal Ihtilaamu Fidzdzakari Wal Untsaa Litis’i Siniina , Wal Haidhu Fil Untsaa Litis’i Siniina .
Ari ieu hiji pasal
Ari pirang-pirang cirina baleg ( dewasa ) eta aya 3 rupa :
1. geus sampurna umur 15 taun pikeun lalaki jeung pikeun awewe
2.ngimpi jima` ( sok sanajan teu kaluar mani ) pikeun lalaki jeung pikeun awewe karana umur ( minimal ) 9 taun
3.kaluar geutih hed pikeun awewe karana geus umur 9 taun ( kalawan itungan taun Hijriyyah ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar