Rabu, 04 Mei 2011

7.Susuci Kalawan batu ( Istinja )


(فصل) شروط إجزاء الحَجَرْ ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار ، وأن ينقي المحل ، وأن لا يجف النجس ، ولا ينتقل ، ولا يطرأ عليه آخر ، ولا يجاوز صفحته وحشفته ، ولا يصيبه ماء ، وأن تكون الأحجار طاهرة.
Syuruuthul Istinjaai Bilhajari Tsamaaniyatun : An Yakuuna Bitsalaatsati Ahjaarin , Wa An Yunqiya Al-Mahalla , Wa An Laa Yajiffa An-Najisu , Walaa Yantaqila , Walaa Yathroa ‘Alaihi Aakhoru , Walaa Yujaawiza Shofhatahu Wahasyafatahu , Walaa Yushiibahu Maaun , Wa An Laa Takuuna Al-Ahjaaru Thoohirotan .
Ari ieu hiji pasal
Ari pirang-pirang syarat cukupna susuci ku batu eta aya 8 :
1.yen bukti susucina teh make 3 batu ( tungtungna )
2.yen bersih tempatna ( tina najis )
3.yen teu acan garing najisna
4.ulah pundah-pindah eta najis ( tina tempat kaluarna )
5.ulah datang kana eta najis teh najis anu sejen ( najisna hanteu katimpa ku najis anu sejenna )
6.ulah ngaliwat eta najis teh kana bobokongna ( pikeun anu buang air besar ) jeung kana hasafahna ( hulu dzakar ) ( pikeun anu buang air kecil )
7.ulah keuna kana eta najis teh cai ( najisna ulah kakeunaan cai ).
8.yen bukti eta batu teh suci ( kaayaan batuna kudu suci )


CARA BEBERESIH KU BATU :
Cokot hiji batu kalawan panangan katuhu, teuras geurakkeun rarangan ( sirit konci ) 3 kali kalawan panangan kenca, teuras usapkeun rarangan kalawan panangan kenca kana batu anu aya dipanangan katuhu, sahingga bagean anu diusapkeun katinggal garing, pigawe 3x kalawan 3 batu, upami hanteu meunangkeun batu , mangka cekap kalawan 3 lembar kaen atawa tisu atawa 3 siki kramik atawa tilu keupeul taneuh ( anu suci ) atanapi ngusapkeunna kana taneuh atanapi tembok.
Sedengkeun pikeun istinja kana dubur : candak batu kalawan panangan kenca sareung gosokkeun tibagean hareup neupika bagean tukang dubur teuras batuna di piceun, lajeung candak deui batu anu kadua sareung gosokkeun ti bagean pengkeur dugika bagean payun dubur, teuras batuna di piceun, salajeungna candak deui batu anu katilu sareung gosokkeun barina muteur di sakurilingeun liang dubur., sareung eta tos ceukap, upami masih keneh katinggal aya kokotor dina batu anu katilu, mangka tambihan 2 batu deui sahingga janteun 5 batu, upami teu acan bersih keneh , tambih deui janteun 7 batu atanapi 9 batu,. Janteun batu terakhir kedah ganjil.
( upami zaman kiwari mah batu teh tiasa di gentos ku tisu, utamina mah upami istinja diluhur kapal udara naha dina munggah hajji, umroh atanapi angkat-angkatan ).
CARA BEBERESIH KU CAI :
Ceukeul rarangan ku panangan kenca sareung seblok ku cai kalawan katuhu saseueur 7x
Sareung piikeun dubur, usap dubur kalawan panangan kenca sareung seblok ku cai kalawan panangan katuhu sababaraha kali dugi ka yakin eta dubur tos leureus-leureus bersih sok sanajan istinja kalawan batu dikengengkeun tatapina istinja kalawan cai langkung diutamikeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar